Event

IP FAIR 2018 มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา @BITEC: EH103

พบกับผลงานความคิดของคนไทยได้ที่งาน
IP Fair 2018 มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
และแวะชมผลงาน “กระเป๋าแปลงร่าง” (PLAY ME TWICE & TWIST TOTE) ที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบ
อีกทั้ง “กระเป๋าสามเหลี่ยม” (TRIANGLE CUBE) ที่ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ ได้ที่บูธ PYRA (D02) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม นี้
ที่ไบเทค บางนา EH:103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *